History of the Dousman Fire District

Est. 1969

20170618_192907

Dousman Fire Department

To Be Continued…

Dousman Fire District

The Dousman Fire District was established in 1969

Title 1Title 2Title 3
Content 1
Content 2
Content 3

EMT of the Year

Year Employee
1990 Richard Stephan/Dorothy Maule
1991 Herman Utke
1992 Karl Lurvey
1993 Richard Stephan
1994 Karen Hafemann
1995 David Connell
1996 Judie Newman
1997 Kerry Jo Humbrecht
1998 Dan Moldenhauer
1999 Janet Hoge
2000 Tina Foote
2001 Jennifer Jankowski
2002 Tim Meyer
2003 Tina Totzke
2004 Steve Totzke
2005 Rachael Heisler
2006 Darren Caspard
2007 Michael Krug
2008 Ben Heintz
2009 Jennifer Hoof
2010 Steve Borgstrom
2011 Carol Murphy
2012 Michelle Carroll
2013 Jennifer Martin
2014

Firefighter of the Year

Year Employee
1990 John Kronschnabel
1991 Charles Zielke
1992 Robert Maule
1993 Tim Strohbusch
1994 Mike Chilson
1995 Michael Zeck
1996 Michael Kirsch
1997 Robert Leonard
1998 Dan Erdman
1999 Bob Moldenhauer
2000 Brian Klemmer
2001 Robert Leonard
2002 Steve Williams
2003 Chris Kadow
2004 Pam Hultquist
2005 Matt Hoof
2006 Scott Groenwoldt
2007 Michael Martin
2008 Tim Meyer
2009 Robert Leonard
2010 Peter Queen
2011 John Kronschnabel Jr
2012 John Kronschnabel Sr
2013 Brian Dorn

Robert Maule Award